Reklamní kampaň pro OC Chodov.

Služby: Výběr a styling pro komerční prezentaci

Místo: Praha